Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

" Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń (...) które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne partymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka."

Jan Paweł II

 

Biblioteka szkolna w Gimnazjum w Jeżowie funkcjonuje od 1999 roku, czyli od momentu wprowadzenia nowego podziału szkolnictwa. Mieści się ona na parterze budynku szkolnego.

Obejmuje ona 2 pomieszczenia; wypożyczalnię z wydzieloną czytelnią oraz magazyn, w którym przechowywany jest księgozbiór podręczny, zbiory specjalne (kasety video, płyty CD, CD - ROM) i archiwalne numery czasopism.

Ogólna powierzchnia biblioteki wynosi 86 m2. Magazyn to pomieszczenie o powierzchni 16 m2, natomiast wypożyczalnia i czytelnia to jedno pomieszczenie, o powierzchni 70 m2. W czytelni użytkownicy mają 20 miejsc do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism.

W bibliotece szkolnej pracują 2 panie - p. H. Michalska (bibliotekarz Gimnazjum) i p. Jolanta Szulc (bibliotekarz Szkoły Podstawowej)

Biblioteka szkolna Gimnazjum w Jeżowie współpracuje z Gminną Biblioteką w Jeżowie i Biblioteką Szkoły Podstawowej w Jeżowie.

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

 • uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum
 • uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej
 • rodzice uczniów

Biblioteka jest wspólna dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Uczniowie Gimnazjum mogą korzystać z biblioteki prowadzonej przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy dyrektorami tych szkół.

Biblioteka szkolna jest ogólnoprzedmiotową pracownią szkolną służącą rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań uczniów, przygotowującą ich do korzystania z różnych źródeł informacji.

Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Jest centrum informacji o materiałach dydaktycznych, gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów i nauczycieli.

 

Do głównych zadań biblioteki szkolnej należą:

  • zadania kształcąco - wychowawcze realizowane poprzezdostarczanie różnorodnych materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, płyt, taśm, programów komputerowych itd.) niezbędnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły (na lekcje, kółka przedmiotowe, godziny wychowawcze itd.),
  • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej (katalogi, kartoteki, bazy danych biograficznych, współpraca z systemami informacyjnymi np. Internetem),
  • przysposobienie uczniów do czytelnictwa i umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacyjnych, wyszukiwania w nich informacji na określony temat.
  • zadania opiekuńczo - wychowawcze realizowane poprzez:
  • współdziałanie biblioteki z nauczycielami i wychowawcami oraz dyrekcją szkoły w realizowaniu celów wychowawczych.
  • badanie aktywności i zainteresowań czytelniczych,
  • wspomaganie i otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
  • pomaganie uczniom w ich wyborach życiowych (wybór dalszego kierunku kształcenia, wybór zawodu).
  • zadania kulturalno - rekreacyjne realizowane poprzez włączanie się biblioteki szkolnej do życia kulturalnego uczniów,
  • biblioteka jest miejscem lektury książek, czasopism oraz urządzeń audiowizualnych,
  • zachęca uczniów do twórczości literackiej, plastycznej,
  • rozwija zainteresowania uczniów życiem kulturalnym poza szkołom poprzez kontakty z muzeami, teatrem, kinem i innymi bibliotekami.

 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 • zaopatrywanie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje wydawnicze,
 • opracowywanie i udostępnianie księgozbioru czytelnikom,
 • poradnictwo w doborze książek,
 • gromadzenie i ewidencja zbiorów
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w realizacji programu nauczania i wychowania,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • współudział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych

 

 

 

Kalendarium

Niedziela, 2019-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły

Kalendarz

Styczeń
pnwtsrczptsond
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Kontakt

Gimnazjum im. Jana Pawła II

uL. Wojska Polskiego 2

95-047 Jeżów

woj. łódzkie

tel. (0-46) 875 - 61 -70

 

NIP: 833 - 12 -  92 - 288

Regon:472221451

E-mail: sekretarygimjezow@wp.pl